Konkurrenceforhold

FORLØB

Konkurrencen finder sted i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums lokaler. I første runde optræder hver Duo med et 20-minutters program (repertoire A). Denne runde skal indeholde mindst fem minutter med dansksproget Lied.

I anden runde, semifinalen, er der maksimalt otte optrædende Duoer, og programmet (repertoire B) har for hver Duo en længde på 30 minutter. Denne runde skal også indeholde minimum fem minutter med dansksproget Lied.

I Finalen forventes det, at der er fire deltagende Duoer, der alle vil modtage en pris. Programmet her har en længde på 20 minutter. Dette program kan indeholde op til 10 minutters musik fra første runde (repertoire A) suppleret med yderligere 10 minutters nyt repertoire. Og i Finalen stilles der krav om minimum fem minutters dansksproget Lied.

Alle konkurrencens deltagere overdrager deres medierettigheder i forbindelse med deres optræden til Copenhagen Lied Duo Competition. Dele af konkurrencen vil derfor kunne transmitteres i radio og på tv, lægges ud på nettet on demand eller som podcast eller overføres til (ikke kommerciel) cd.

REGLER 1

Aldersgrænsen for hver af de optrædende i duoen er, på den første konkurrencedag, 35 år. Det koster ikke noget gebyr at tilmelde sig konkurrencen. De udvalgte duoer skal dog indbetale 800 DKK ved optagelse i konkurrencen. Gebyret bliver ikke tilbagebetalt.

Der er nedsat en præ-jury som ud fra de indsendte lydfiler vil vælge 12 Duoer, der dermed kvalificerer sig til at deltage i konkurrencen.

Præ-juryen vil også have mulighed for at udvælge yderligere tre duoer, der inviteres til konkurrencen – i tilfælde af frafald fra de præliminært udvalgte. De udvalgte Lied-Duoer skal – 14 dage før konkurrencens start – meddele deres repertoire dog uden at det nødvendigvis inddeles i repertoire A og B og Finale-program.

De indsendte lydoptagelser skal være en til fire Lieder med en længde på max. 20 minutter. Såfremt I ikke har en optagelse som duo, kan I uploade hver jeres optagelse. Dog skal disse være optagelser af Lied repertoire.

REGLER 2

Det samlede konkurrenceprogram skal være på 60 minutters musik, hvoraf mindst 15 minutter skal være dansksproget Lied-repertoire. I første runde optræder 12 duoer: hver duo med et 20 minutters program (repertoire A), hvoraf mindst 5 minutter er dansksproget.

I anden runde optræder 8 duoer: hver duo med et 30 minutters program (repertoire B), hvoraf mindst 5 minutter er dansksproget.

I finalen optræder fire duoer: hver duo optræder med et 20 minutters program, hvoraf mindst 5 minutter er dansksproget. Dette program kan indeholde op til 10 minutters musik fra første runde (repertoire A) suppleret med nye værker fra det opgivne repertoire.